Åk 9

4. geometri

V.6

BAS: s.92 - 94

Z-bok: s.176 - 182

Rubrik 4.1

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: alla
 • TVÅ: alla
 • TRE: alla

Mål:

 • Kunna rita symmetrilinjer i objekt
 • Veta skillnaden mellan spegelsymmetri och rotationssymmetri

V.7

BAS: s.95 - 99

Z-bok: s.183 - 187

Rubrik 4.2

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: Alla
 • TVÅ: Alla
 • TRE: Alla

Mål:

 • Beräkningar med längdskala, areaskala, volymskala

V.8

BAS: s.100 - 104

Z-bok: s.188 - 194

Rubrik 4.3

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: alla
 • TVÅ: alla
 • TRE: alla

Mål:

 • Lösa ekvationer med flera nämnare
 • Utföra korsmultiplikation

V.10

BAS: s.105 - 109

Z-bok: s.195 - 200

Rubrik 4.4

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: alla
 • TVÅ: alla
 • TRE: alla

Mål:

 • Veta vad likformighet är
 • Hantera topptriangelsatsen

V.11

BAS: s.110 - 114

Z-bok: s.201 - 206

Rubrik 4.5

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: alla
 • TVÅ: alla
 • TRE: alla

Mål:

 • Hantera Pythagoras sats

V.12

Repetition av volym.

Uppgifter läggs i Teams samt delas ut

Mål:

 • Hantera volymberäkningar på alla olika geometriska kroppar som finns i formelbladet

Träna inför prov:

BAS: s.115 - 117 Blandade uppgifter

Z-bok: s.207 - 209 Blandade uppgifter

Läs sammanfattningen s.219

Övningsprov

V.13

PROV: tisdag


3. Algebra

V.50

BAS: s.61 - 64

Z-bok: s.124 - 129

Rubrik 3.1

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: alla
 • TVÅ: alla
 • TRE: alla

Mål:

 • Teckna uttryck

V.51

BAS: s.65 - 69

Z-bok: s.130 - 135

Rubrik 3.2

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: Alla
 • TVÅ: Alla
 • TRE: Alla

Mål:

 • Förenkla uttryck med parenteser

V.2

BAS: s.70 - 74

Z-bok: s.136 - 141

Rubrik 3.3

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: alla
 • TVÅ: alla
 • TRE: alla

Mål:

 • Lösa ekvationer

V.3

BAS: s.75 - 82

Z-bok: s.142 - 152

Rubrik 3.4 & 3.5

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: alla
 • TVÅ: alla
 • TRE: alla

Mål:

 • Lösa problem med hjälp av ekvationer, t ex procent
 • Hantera proportioner

V.4

BAS: s.83 - 86

Z-bok: s.87 - 103

Rubrik 3.6 & Blandade uppgifter

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: alla
 • TVÅ: alla
 • TRE: alla

Mål:

 • Lösa ekvationssystem

Träna inför prov:

BAS: s.87 - 91 Blandade uppgifter

Z-bok: s.104 - 109 Blandade uppgifter

Läs sammanfattningen s.172 - 173

Övningsprov

V.5

PROV: tisdag


2. samband och förändring

V.45

BAS: s.36 - 40

Z-bok: s.68 - 75

Rubrik 2.1

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: alla
 • TVÅ: alla
 • TRE: alla

Mål:

 • Beräkna procent och promille i andelar
 • Hantera mer 100%
 • Skillnad mellan procent och procentenheter

V.46

BAS: s.41 - 45

Z-bok: s.76 - 86

Rubrik 2.2 & 2.3

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 61, 62, 63, 64, 65
 • TVÅ: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 66, 67, 68, 69, 70
 • TRE: 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 71, 72, 73, 74, 75

Mål:

 • Användning av förändringsfaktor
 • Beräkna upprepade förändringar
 • Vad är en funktion?
 • Hantera ett koordinatsystem, placera ut (x,y)
 • Rita grafer i ett koordinatsystem

V.47

BAS: s.46 - 55

Z-bok: s.87 - 103

Rubrik 2.4 & 2.5

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: alla
 • TVÅ: alla
 • TRE: alla

Mål:

 • Hantera linjära funktioner
 • Begreppen oberoende och beroende variabel
 • Variablerna k och m, vad är det?
 • Avgöra vilken funktion som tillhör vilken graf
 • Tillämpning av linjära funktioner

V.48

Förmågor i fokus s.115, 117, 118, 119

Läs sammanfattningen s.120 - 121

V.49

BAS: s.56 - 60 Blandade uppgifter

Z-bok: s.104 - 109 Blandade uppgifter

s. 110 - 113: Träna samband & förändring, utveckla samband & förändring

Övningsprov

V.50

PROV: tisdag för alla


1. Taluppfattning

V.35

BAS: s.4 - 8

Z-bok: s.8 - 14

Rubrik 1.1

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: Alla
 • TVÅ: Alla
 • TRE: Alla

Mål:

 • Potenser; grundpotensform
 • Prioritering

V.36

BAS: s.9 - 14

Z-bok: s.15 - 19

Rubrik 1.2

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45
 • TVÅ: 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54
 • TRE: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62

Mål:

 • Förkorta/förlänga bråk
 • Hantera de fyra räknesätten i bråk

V.37

BAS: s.15 - 17

Z-bok: s.20 - 26

Rubrik 1.3

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
 • TVÅ: 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87
 • TRE: 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Mål:

 • Hantera negativa tal i de fyra räknesätten
 • Potenser med negativ bas

V.38

BAS: s.18 - 19

Z-bok: s.27 - 31

Rubrik 1.4

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
 • TVÅ: 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117
 • TRE: 118, 119, 121, 123, 124, 125, 126

Mål:

 • Hantera potenser i division och multiplikation

V.39

BAS: s.20 - 24

Z-bok: s.32 - 37

Rubrik 1.5

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136
 • TVÅ: 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145
 • TRE: 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156

Mål:

 • Små tal som potenser

V.40

BAS: s.25 - 28

Z-bok: s.38 - 42

Rubrik 1.6

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: 157, 158, 159, 161, 162, 163
 • TVÅ: 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
 • TRE: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177

Mål:

 • Räkna med grundpotensform

V.41

BAS: s.29 - 32

Z-bok: s.43 - 49

Rubrik 1.7

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187
 • TVÅ: 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 197
 • TRE: 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207

Mål:

 • Kvadratrötter

V.42

PROV: tors, fre

V.43

EU Code Week: Programmering