Åk 8

4. Algebra

V.11

BAS: s.78 - 82

Y-bok: s.160 - 164

Rubrik 4.1

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: 1, 2, 3, 7, 8, 9 ,11
 • TVÅ: 12, 13, 14, 15, 18, 19
 • TRE: 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31

Mål:

 • Teckna algebraiska uttryck och värdet av uttryck
 • Förenkla uttryck

V.12

BAS: s.83 - 88

Y-bok: s.165 - 176

Rubrik 4.2

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: 34, 35, 38, 39
 • TVÅ: 42, 43, 46, 47
 • TRE: 48, 50, 51, 53, 54

Rubrik 4.3

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: 55, 57, 58, 60
 • TVÅ: 62, 64, 65, 68
 • TRE: 69, 70, 72, 73, 74

Mål:

 • Teckna uttryck av talföljder
 • Uttryck med parenteser

V.13

BAS: s.89 - 93

Y-bok: s.177 - 186

Rubrik 4.4

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86
 • TVÅ: 87, 88, 89, 91, 94, 95, 96, 97
 • TRE: 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107

Rubrik 4.5

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: 109, 110, 111, 113, 114
 • TVÅ: 117, 118, 120, 121, 123, 124
 • TRE: 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132

Mål:

 • Multiplikation av parenteser
 • Uttryck med potenser

V.14

BAS: s.94 - 105

Y-bok: s.187 - 197

Rubrik 4.6

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: 133, 134, 135, 137, 138, 140, 141
 • TVÅ: 142, 143, 145, 146, 147, 149, 150
 • TRE: 151, 152, 153, 155, 156, 158, 159

Rubrik 4.7

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: 160, 161, 162, 165
 • TVÅ: 167, 168, 169, 171, 173
 • TRE: 174, 175, 176, 177, 179

Mål:

 • Lösa ekvationer
 • Lösa ekvationer som innehåller parenteser

V.15

BAS: s.110 - 114

Y-bok s.203 - 207

Blandade uppgifter

Repetition & diagnos inför prov

V.17

PROV