Åk 7

Geomtri

49

Bas: s.58-64

X: s.114-118

3.1

Minst en nivå av;

BAS: Alla

ETT: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

TVÅ: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

TRE: 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35

50

Bas: s.65-71

X: s.119-131

3.2

Minst en nivå av;

BAS: Alla

ETT: 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48

TVÅ: 50, 52, 53, 55, 56, 58, 61

TRE: 63, 65, 68, 69, 73, 74, 75

3.3

Minst en nivå av;

BAS: Alla

ETT: 76, 77, 78, 79, 80, 81

TVÅ: 84, 85, 86, 87, 88, 89

TRE: 92, 93, 94, 96, 98

51

Bas: s.72-73

X: s.132-136

3.4

Minst en nivå av;

BAS: Alla

ETT: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106

TVÅ: 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113

TRE: 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120

2

Bas: s.74-80

X: s.137-148

3.5

Minst en nivå av;

BAS: Alla

ETT: 121, 122, 123, 124, 127, 128

TVÅ: 129, 131, 132, 133, 135, 136

TRE: 137, 138, 138, 140, 144

3.6

Minst en nivå av;

BAS: Alla

ETT: 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152

TVÅ: 154, 156, 157, 158, 159, 161, 162

TRE: 165, 166, 167, 168, 170, 171

3

Bas: s.81-84

X: s.149-154, 161-163

Läs sammanfattningen s.161 - 163

Blandade uppgifter - Minst en nivå s.149 - 151

Behöver du träna mer? Gör diagnos och därefter uppgifter från s.152 – 153

Utmaning? s.154

Övningsprov, repetitionsblad och diagnos finns OneNote samt i klassrummet.

4

PROV


Algebra

42

Bas: s.35 - 38

X: s.68 - 72

2.1

Minst en nivå av;

BAS: Alla

ETT: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

TVÅ: 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22

TRE: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33

Mål:

Algebraiska uttryck

43

Bas: s.39 - 41

X: s.73 - 77

2.2

Minst en nivå av;

BAS: Alla

ETT: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

TVÅ: 42, 43, 44, 45, 46, 48

TRE: 50, 51, 52, 53, 54, 56

Mål:

Mönster

45

Bas: s.42 - 48

X: s.78 - 81

2.3

Minst en nivå av;

BAS: Alla

ETT: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65

TVÅ: 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74

TRE: 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84

2.4

Minst en nivå av;

BAS: Alla

ETT: 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94

TVÅ: 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103

TRE: 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113

Mål:

Förenkling av uttryck

Ekvationer

46

Bas: s.49 - 55

X: s.88 - 98

2.5

Minst en nivå av;

BAS: Alla

ETT: 115, 116, 118, 120, 122

TVÅ: 123, 125, 126, 1127, 128, 130

TRE: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138

Mål:

Problemlösning med ekvation

47

Bas: s.56 - 58

X: s.99 - 101

Blandade uppgifter - Minst en nivå

Behöver du träna mer? Gör diagnos och därefter uppgifter från s.102 – 104

Övningsprov och diagnos finns i Teams

Läs sammanfattning s.111

48

PROV H7:3

49

PROV H7:1 & H7:2

Taluppfattning

36

1.1

Minst en nivå av;

BAS, ETT, TVÅ, TRE

1.2

Minst en nivå av;

BAS, ETT, TVÅ, TRE

Mål:

Naturliga tal

Numeriska tal

---

37

1.3

Minst en nivå av;

BAS, ETT, TVÅ, TRE

1.4

Minst en nivå av;

BAS, ETT, TVÅ, TRE

Mål:

Hela tal

Rationella tal

---

38

1.5

Minst en nivå av;

BAS, ETT, TVÅ, TRE

1.6

Minst en nivå av;

BAS, ETT, TVÅ, TRE

Mål:

Räkna med bråk

Multiplikation och division

---

39

1.7

Minst en nivå av;

BAS, ETT, TVÅ, TRE

1.8

Minst en nivå av;

BAS, ETT, TVÅ, TRE

Mål:

Division med stora och små tal

Avrundning och överslagsräkning

---

40

Blandade uppgifter - Minst en nivå, s.51 - 53

Behöver du träna mer? Gör diagnos och därefter uppgifter från s.54 - 57

---

41

PROV

V.35

Uppstart: Presentera varandra, logga in på de tjänster vi ska använda, klassrumsregler, dela ut böcker och genomföra en screening i matematik. Viktigt med laddad lärplatta.