Åk 9

Z 1. Taluppfattning

naturliga tal, hela tal, rationella tal, reella tal, förlängning, förkortning, potens, bas, exponent, tiopotens, grundpotensform, kvadratrot

Z 2. Samband och förändring

procent, procentenhet, promille, förändringsfaktor, funktion, linjär funktion, koordinatsystem, origo, graf, riktningskoefficient, proportionalitet

Z. 3 Algebra

variabel, algebraiskt uttryck, mönster, ekvation, förenkling, balansmetoden, prövning, proportion, ekvationssystem, grafisk metod, ersättningsmetoden

Z. 4 Geometri

spegling, speglingssymmetri, rotationssymmetri, symmetrilinje, längdskala, areaskala, volymskala, likformighet, korsmultiplikation, Pythagoras sats, katet, hypotenusa